Musikhögskolan i WA. Mozart kulturella Föreningen är öppen för alla som vill närma sig musiken för första gången eller förbättra sina kunskaper och det finns åldersgränser för medlemskap. Alla lärare är proffs och instrumental kurser erbjuds på olika nivåer beroende på ålder och behov av studenter. Musikgrupper, konserter, “Musikläger”, Youth Orchestra, finns stora möjligheter för personligt berikande, eftersom vi lär oss samarbete och ömsesidigt lyssnande och dela glädjen av att göra musik med andra. Webbplats