Škola hudby WA. Mozart kultúrne združenia je otvorené pre každého, kto sa chce priblížiť hudbu prvýkrát, alebo zlepšiť svoje zručnosti a sú vekové hranice pre členstvo. Všetci učitelia sú profesionáli a inštrumentálne kurzy sú ponúkané na rôznych úrovniach v závislosti od veku a potrieb študentov. Hudobné skupiny, koncerty, “Hudobný tábor”, Youth Orchestra, sú skvelé príležitosti k osobnému obohateniu, pretože sa učíme spolupráci a vzájomnej počúvanie a zdieľanie veľkú radosť z muzicírovaniu s ostatnými. Webové stránky