Szkoła muzyki WA. Mozart stowarzyszenia kulturalnego jest otwarty dla każdego, kto chce zbliżyć się do muzyki po raz pierwszy lub udoskonalić swoje umiejętności i nie ma ograniczeń wiekowych dla członków. Wszyscy nauczyciele są profesjonalistami i instrumentalne kursy oferowane są na różnych poziomach w zależności od wieku i potrzeb uczniów. Muzyka grupy, koncerty, “Obóz Muzyka”, Youth Orchestra, są ogromne możliwości dla osobistego wzbogacenia się, ponieważ uczymy się współpracy i wzajemnego słuchania i dzielenia się przyjemność tworzenia muzyki z innymi. Witryna sieci Web