Od 1920 Agencija Molinari Travel organizira najljepših izletničkih aranžmana iz jezera Garda. Na brodu u zraku – klimatiziran trener i uz nazočnost više naš – jezik – Vodiči, Posjetit ćemo najdalje i najviše podsjeća ugla naših lijepih mjesta. Mi prodajemo i ulaznice za Opera ljeta u Areni u Verona.

IzletiArena u Veroni Opera programa i rezervaciju karata